PŘEPRAVA
zboží a surovin

po celé ČR a EU

Páteří našeho vozového parku jsou tahače Renault T 520 +

chladící návěs

sklápěcí nástavba

plachtový návěs MEGA